S'expliciten les variants pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual.

El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria.

  • Definició i límits del disseny
  • Història del disseny
  • Àmbits i tipologia del disseny
  • Tipografia
  • Metodologia: procés projectual
  • Anàlisi del disseny
whatsapp