Top-up: la teva internacionalització

Un dels principals objectius de l’Escola Universitària ERAM és procurar l’èxit professional dels nostres estudiants. En aquest propòsit té una importància cabdal la internacionalització. Hem après, en aquests quinze anys d’experiència, que la internacionalització dels estudiants els permet trobar millors feines i aconseguir millors salaris.

Per aquest motiu oferim als nostres titulats l’opció de realitzar un cinquè curs, un 4+1, que els permet obtenir una doble titulació a partir de realitzar un Top-up a la DeMontfort University (Leicester, UK)

Amb 5 anys, obtindràs dos graus universitaris.

Quin top-up oferim ? 

 Quines avantatges suposa realitzar un Top-up?

  1. Especialització: La formula 4+1 permet cursar uns estudis especialitzats en una branca professional que esdevindrà, en última instància, la sortida professional de l’estudiant. Aquesta opció completa del tot els estudis generalistes.
  2. Obtenir una doble titulació: En finalitzar els estudis podran escollir entrar directament al tercer any de diferents Bachelors anglesos i, per tant, aconseguir una segona titulació oficial en aquella especialització que desitgin.
  3. Experiència de vida: Lògicament, viure durant un any en un altre país, amb la singularitat d’aquella societat i cultura diferent a la pròpia, suposa una experiència vital que sempre ens farà créixer com a persones.
  4. Competència idiomàtica: Aquells que opten per realitzar un Top-up aconsegueixen dominar perfectament l’idioma anglès en l’àmbit de conversa i comprensió. Aquest aspecte és fonamental per el món global en el que vivim ara.

 

Logotip ERAM
whatsapp