Una mirada perduda

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

"Una mirada perduda" és una experiència audiovisual que promou la normalització dels bloquejos creatius a través de narracions audiovisuals.

 

L'estat emotiu és flexible. Va lligat a la percepció de la realitat, que és única i subjectiva. La forma de respondre-hi determina els nostres actes. Els bloquejos creatius neixen d'una por infundada a enfrontar-se a un nou projecte. Aquesta produeix incapacitat.
Una mirada perduda busca desfilar els bloquejos creatius, entendre'ls per a normalitzar-los i superar-los. El cor del projecte és un vídeo que explica una història quotidiana, i aprofita l'empatia per transmetre el missatge a través de subtrames.
S'utilitza una estètica sòbria i tranquil·la per tractar l'emoció principalment des dels estímuls auditius. La resposta a aquesta experiència prové del nivell de comprensió del missatge i no ve esbiaixada per una elecció cromàtica o formal que promogui una certa tendència perceptiva.

DATA

01.06.2020

PROFESSORS

Marc Plana

AUTOR

Daniel Morales

Manual de marca

EQUIP

Daniel Morales

Daniel Morales

PROFESSORS

whatsapp