Aleix Escura Bello

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

La temàtica d'aquest projecte és la utilització d'il·lustració a diferents mitjans sota una mateixa marca personal, amb un eix centra, el tatuatge.

Es podrà veure com a partir d'unes il·lustracions es poden aplicar no només a la venda d'aquestes mateixes sinó que es poden aplicar a altres mitjans com són la moda i el tatuatge. Podrem veure com la il·lustració base va adquirint tècniques diferents a l'igual que es va perfeccionant la qualitat de tal per poder ser aplicada en els diferents mitjans.

Al llarg de la feina s'encara en que és el tatuatge, els seus orígens, el seu transcurs durant la història, estigmes socials que van haver i que hi ha avui dia, els diferents estils i l'evolució de tals, la confecció i realització de l'tatuatge, anàlisi de tatuadors que s'assimilen al meu estil, tècniques de tatuatge i com adaptar la meva il·lustració a l'tatuatge ia la moda, la qual també tindrà el seu estudi de tècniques tèxtils i proves físiques a l'igual que el tatuatge.Tota aquesta informació serà la base de la confecció d'art sota una mateixa marca personal la qual també es desenvolupés des de zero.

DATA

28.09.2020

PROFESSORS

Jordi Caralt

AUTOR

Aleix Escura

Galeria

Xarxes socials

EQUIP

Aleix  Escura

Aleix Escura

PROFESSORS

whatsapp