Ofertes de treball per a estudiants i ex-estudiants del Grau Comunicació en Audiovisual i Multimèdia i del Grau en Arts Escèniques

Añadir ofertaEMPRESAS DONDE HACEN PRÁCTICAS

Bolsa de trabajo

El Punt Avui
Teatre Nacional de Catalunya
Gestmusic Endemol, S.A.U.
RBA REVISTAS, S.L.
Bitò Produccions
Gym Virtual

101

Alumnos inscritos
a la bolsa de trabajo

98

Ofertas publicadas
en este curso académico 2021/2022

8

Ofertas
abiertas

En este curso académico el ratio de ofertas por alumno és de 0,97