Ofertes de treball per a estudiants i ex-estudiants del Grau Comunicació en Audiovisual i Multimèdia i del Grau en Arts Escèniques

Añadir ofertaEMPRESAS DONDE HACEN PRÁCTICAS

Bolsa de trabajo

Animador 3D

09.06.2021 - Cerrada

RETRIBUIDA

barcelona

24851 inscritos
Gestmusic Endemol, S.A.U.
BizMarketing
Bewolfish
Panini España, S.A.
Bitò Produccions

179

Alumnos inscritos
a la bolsa de trabajo

236

Ofertas publicadas
en este curso académico 2020/2021

7

Ofertas
abiertas

En este curso académico el ratio de ofertas por alumno és de 1,32