Reelism

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Proposta d’un nou paradigma de reel interactiva sobre efectes visuals, basada en la dicotomia de la realitat cinematogràfica i en un nou tipus d’espectador actiu.

El ràpid avenç tecnològic, amb la vertiginosa transformació dels mitjans, ha dut a una metamorfosi en les tècniques i en els criteris de producció d'imatges, i també en les maneres de significació d'aquestes. Com a conseqüència d'això, en els últims anys, les transformacions del dispositiu cinematogràfic han induït a una revalidació del debat sobre el realisme.

Aquest treball investiga aquestes noves formulacions per tal d'establir i determinar el nou paradigma. Tanmateix també es fa un recorregut per descobrir aquestes noves tècniques digitals, centrant-nos en el cas dels efectes especials, que operen avui en dia com a reguladors de la realitat. Al seu torn, aquests han generat una nova estètica cinematogràfica hiperrealista amb un nou tipus d'espectador actiu.

És per això que "Reelism" presenta una nova proposta de reel interactiva sobre efectes visuals que valora i qüestiona la dicotomia sobre la representació de la realitat, basada en la versemblança i el nou paradigma d'espectador actiu. Al seu torn, aquesta nova proposta de reel interactiva pretén aportar una renovació i adaptar-se a un sector cada vegada més exigent i canviant.

DATA

22.10.2018

PROFESSORS

David Gimbernat

AUTOR

Marc Carreres

Vídeo

Galeria

Cartell

Memòria

EQUIP

Marc Carreres

Marc Carreres

PROFESSORS

whatsapp