Gia Monde

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Direcció d'art d'un projecte global, utilitzant Motion Graphics, disseny gràfic i vídeo.

La subjectivitat d’una persona ha estat motiu de representació visual durant tota la història. A partir d’aquesta tradició, aquest projecte té com a base la creació del món interior d’un personatge mitjançant una peça audiovisual experimental formada per il·lustració, grafisme, animació i vídeo.

El marc teòric d’aquest està format per la investigació de la teoria de Gergen sobre el Construccionisme i en estudis sobre el concepte d’autenticitat.

L’anàlisi de 3 films permet investigar els simbolismes i metàfores que es fan servir com a mètode d’expressió de la subjectivitat i com l’art i l’estètica juguen un paper clau en el conjunt de la pel·lícula. A partir d’aquí, es passa a la creació del món interior d’un personatge, amb un caire oníric i fantasiós, tenint en compte els simbolismes i l’estètica analitzats anteriorment.

DATA

06.10.2017

PROFESSORS

Marc Plana

AUTOR

Núria Casadevall

cartell

Vídeo

galeria

Memòria

of 0
Current View

EQUIP

Núria Casadevall

Núria Casadevall

Previ Següent

PROFESSORS

Previ Següent