Gia Monde

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Direcció d'art d'un projecte global, utilitzant Motion Graphics, disseny gràfic i vídeo.

La subjectivitat d’una persona ha estat motiu de representació visual durant tota la història. A partir d’aquesta tradició, aquest projecte té com a base la creació del món interior d’un personatge mitjançant una peça audiovisual experimental formada per il·lustració, grafisme, animació i vídeo.

El marc teòric d’aquest està format per la investigació de la teoria de Gergen sobre el Construccionisme i en estudis sobre el concepte d’autenticitat.

L’anàlisi de 3 films permet investigar els simbolismes i metàfores que es fan servir com a mètode d’expressió de la subjectivitat i com l’art i l’estètica juguen un paper clau en el conjunt de la pel·lícula. A partir d’aquí, es passa a la creació del món interior d’un personatge, amb un caire oníric i fantasiós, tenint en compte els simbolismes i l’estètica analitzats anteriorment.

DATA

06.10.2017

PROFESSORS

Marc Plana

AUTOR

Núria Casadevall

cartell

Vídeo

galeria

Memòria

EQUIP

Núria Casadevall

Núria Casadevall

Previ Següent

PROFESSORS

Previ Següent

M'agradaria estar informat de les novetats

Subscriu-te al butlletí electrònic de l'ERAM