Cossos que m'importen

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Llibre fotogràfic que pretén canviar la visió que tenim dels cossos de les dones i aturar la pressió estètica que estem vivint.

El següent estudi té com a intenció analitzar com la violència simbòlica cap al cos de les dones ha influït en la llibertat del gènere femení. 

S’han realitzat 10 estudis de cas de dones, educades a la dècada dels 90, per veure quina era la seva experiència i de  com ha estat el seu creixement en una societat preocupada principalment per l’estètica femenina. L’objectiu principal ha estat produir un llibre fotogràfic on les protagonistes fossin les deu noies, per deixar constància que la majoria de dones han passat per complexos físics que han influït en el seu dia a dia i han generat un malestar  cap al seu cos. No obstant, tot i haver interioritzat com a quelcom normal la mortificació del cos per assolir uns ideals de bellesa, cada cop més hi ha una consciència crítica vers aquesta tirania del cos.

El projecte pretén apoderar els diferents cossos femenins per abolir una pressió que ens allunya de la llibertat.

DATA

18.10.2017

PROFESSORS

Judit Vidiella

AUTOR

Sara Cabarrocas

galeria

EQUIP

Sara Cabarrocas

Sara Cabarrocas

PROFESSORS

whatsapp