L’Escola Universitària ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona, que imparteix dos graus oficials amb un pla d'estudis únic. Aquests graus són el Grau en Comunicació Audiovisual i el Grau en Arts Escèniques. El seu accés es regeix a través del sistema de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

DADES DE PREINSCRIPCIÓ

Nom: Grau en Arts Escèniques

Codi PIN: 81045

Universitat: Universitat de Girona

Preinscripció: https://accesuniversitat.gencat.cat

  

PRINCIPALS VIES D'ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ

 
Batxillerat amb prova d’Accés a la Universitat (PAU)
+-

Podran accedir els estudiants de Batxillerat, que hagin realitzat les proves d'accés a la universitat (PAU) per accedir a qualsevol dels graus que s'imparteixen a l’ERAM.

Una vegada superades les proves, s’ha de realitzar la preinscripció a través del portal de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Informació ponderacions

Més informació

Cicles Formatius de Grau Superior
+-

Podran accedir els estudiants que tinguin títol de tècnic superior i hagin superat un cicle formatiu de grau superior. Una vegada superat el teu Cicle Formatiu de Grau Superior, hauràs de realitzar la preinscripció través del portal de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Més informació 

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior.

Segons el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats catalanes sobre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional i els estudis universitaris, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement.

En el cas dels estudis de Grau en Arts Escèniques els CFGS amb reconeixement són:

 

Tècniques d'actuació teatral  56 crèdits 

                                                                                                                                             

Els alumnes que hagin cursat un d’aquests CFGS podran sol·licitar la validació, com a assignatures ja cursades.

Aquests crèdits constaran com a reconeguts en l’expedient acadèmic del Grau en Arts Escèniques.

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina de la Universitat de Girona (UdG): 

www.udg.edu/reconeixementCFGS

Taula de crèdits de reconeixement GAE-CFGS

 

Accés per trasllat d’expedient
+-

Seran imprescindibles per a l’admissió dels sol·licitants els requisits següents:

 • Tenir reconeguts o convalidats un mínim de 30 crèdits en els estudis en els quals es vol ser admès.
 • No haver perdut el dret a continuar els estudis a la universitat de procedència.
 • En el cas d’estudiants procedents d’estudis estrangers, caldrà comprovar la competència de les llengües. 

Seguidament, es presentaran les sol·licituds en les quals és necessària la documentació que trobaràs en aquest enllaç.

Un cop presentada la documentació, es seleccionaran els candidats mitjançant la resolució de l’estudi de l’expedient acadèmic i la valoració de les sol·licituds. Es valorarà la nota d’accés i/o admissió a la universitat i l’expedient acadèmic d’origen de l’estudiant fins a un màxim de 5 punts. 

Els estudiants amb estudis previs que no hagin obtingut plaça també poden optar per sol·licitar-la mitjançant la preinscripció universitària.

Per últim, caldrà assistir a la sessió informativa organitzada pel centre on s’imparteix l’estudi d’interès i matricular-se dins els seus terminis.

Estudiants Internacionals
+-

En primer lloc s’haurà de sol·licitar l’admissió a la universitat i formalitzar la preinscripció al Portal d’Accés a la Universitat amb la documentació dels estudis cursats a la Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés. 

També caldrà superar una prova d’aptitud personal. 

 • Estudis cursats en un sistema educatiu d’un país de la UE o d’altres estats amb règim de reciprocitat. Batxillerat internacional o batxillerat Europeu.
 • Estudis homologats al batxillerat espanyol cursats en un sistema educatiu d’un país de fora de la UE. Estudis homologats al títol de batxillerat espanyol cursat en un sistema educatiu de la UE però que no compleix els requisits per accedir a les universitats en el país d’origen.
 • Titulació equiparable al títol de tècnic superior.
 • Convalidació parcial d’estudis universitaris no finalitzats.
 • Homologació d’estudis universitaris estrangers finalitzats.


Més informació

Estudiants majors de 25 anys, 40 anys o 45 anys
+-
 • Si tens 25 anys o més, pots accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Una vegada superada la prova, hauràs de realitzar la preinscripció a través del portal de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Més informació

 • Si tens 40 anys o més, pots acreditar experiència laboral i professional en relació amb l'estudi universitari oficial de Grau i no posseeixes cap titulació que t'habiliti per a accedir per alguna altra via, pots sol·licitar aquest accés.

Més informació

 • Si tens 45 anys o més, pots accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys. Una vegada superada la prova, hauràs de realitzar la preinscripció través del portal de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Més informació

Ponderacions
+-

Ponderacions

Branca d'arts i humanitats
Anàlisi musical 0,2
Cultura audiovisual 0,2
Dibuix artístic 0,2
Fonaments de les Arts 0,2
Grec 0,2
Història de l'art 0,2
Llatí 0,2
Matrícula
+-

Una vegada hagis rebut la confirmació de la teva admissió a l'Escola, hauràs de formalitzar la teva matrícula de forma presencial en les nostres instal·lacions.

Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del e-mail jess.robles@eram.cat o per telèfon al 972 402 258

Logotip ERAM
whatsapp