The ERAM University School is a school attached to the University of Girona, which teaches two official degrees with a unique study plan. These degrees are the Degree in Audiovisual Communication and the Degree in Performing Arts. Access is governed through the university pre-registration system of the Generalitat de Catalunya.

PRE-REGISTRATION DATES


Name: Degree in Performing Arts

PIN code: 81045

University: University of Girona

Pre-registration: https://accesuniversitat.gencat.cat

 

MAIN ROUTES OF ACCESS AND PRE-REGISTRATION

 
Baccalaureate with University Access Test
+-

Baccalaureate students who have taken the university entrance exams (PAU, EBAU, EvAU, EAU o PEVAU) will be able to access any of the degrees taught at ERAM.

Once the tests have been passed, pre-registration must be made through the Generalitat de Catalunya website (two calls: June and September).

Information weightings

More information

Cicles Formatius de Grau Superior
+-

Podran accedir els estudiants que tinguin títol de tècnic superior i hagin superat un cicle formatiu de grau superior. Una vegada superat el teu Cicle Formatiu de Grau Superior, hauràs de realitzar la preinscripció través del portal de la Generalitat de Catalunya (dues convocatòries: juny i setembre).

Més informació 

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior.

Segons el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats catalanes sobre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional i els estudis universitaris, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement.

En el cas dels estudis de Grau en Arts Escèniques els CFGS amb reconeixement són:

 

Tècniques d'actuació teatral  56 crèdits 

                                                                                                                                             

Els alumnes que hagin cursat un d’aquests CFGS podran sol·licitar la validació, com a assignatures ja cursades.

Aquests crèdits constaran com a reconeguts en l’expedient acadèmic del Grau en Arts Escèniques.

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina de la Universitat de Girona (UdG): 

www.udg.edu/reconeixementCFGS

Taula de crèdits de reconeixement GAE-CFGS

 

Weightings
+-

Weightings

Branch Arts and Humanities 
Musical analysis 0,2
Audiovisual culture 0,2
Artistic drawing 0,2
Foundations of Art 0,2
Greek 0,2
History of art 0,2
Latin 0,2
Tuition
+-

Once you have received the confirmation of your admission to the School, you must formalize your enrollment in person at our facilities.

If you have questions, you can contact us through the e-mail jess.robles@eram.cat or by phone at 972 402 258.

Logotip ERAM
whatsapp