Segons AQU Catalunya, el 100% dels nostres alumnes graduats estan treballant.

Segons l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya del 2014, el 100% dels nostres alumnes enquestats estan treballant.

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter