Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

AUXILIAR DE MUNTATGE EN ESPECTACLES

Girona | #2753

DESCRIPTION

 

Oferim feina per la temporada d'estiu, amb possibilitat de continuïtat a l'hivern (caps set setmanes o horaris puntuals). Busquem personal que conegui el sector o que tingui inquietud per conèixer-lo i ganes d’aprendre, amb disponibilitat d’horaris. No cal tenir cap títol específic ni experiència prèvia, la formació la impartim des de Link mateix i és imprescincible per treballar amb nosaltres.

A l’estiu necessitem auxiliars de muntatge (càrrega i descàrrega, muntatge equips de so i llums, muntatge escenari...).

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

No és necessari cap coneixement ni formació prèvia

REQUIREMENTS

Tenir més de 18 anys i disponibilitat horària.

RETURNED

TYPE OF CONTRACT

Contracte laboral

TIMETABE

Flexible

CATEGORY

Editing

JOB STATUS

Close

whatsapp