Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Community Manager

Pals

DESCRIPTION

Juntament amb altres treballadors de l’empresa, planificar i crear contingut per les xarxes socials. Estudiar el tràfic dels usuaris i seguidors de les diferents Xarxes Socials per planificar la programació de les publicacions. Monitoritzar i analitzar l’activitat que realitzen els seguidors dels perfils socials per poder diagnosticar, preveure i actuar en la planificació de futures estratègies i accions.

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Nivell de l’anglès alt (parlat i escrit) Ordinador a casa Coneixements de xarxes socials: Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, Google+, LinkedIn, Tik Tok

RETURNED

No

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Indiferent

TIMETABE

Flexible

OBSERVATIONS

NULL

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter