Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Suport al departament de promoció

Salt

DESCRIPTION

Realització i edició de vídeos promocionals del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

De 0 a 1 any

KNOWLEDGES

Alumne que estigui cursant el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

RETURNED

No

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Conveni de cooperació educativa

TIMETABE

Flexible

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter