Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Encarregat d'Imatge Corporativa

Girona

DESCRIPTION

Maquetació en publicacions mensuals en diferents suports, revista, tríptics, material publicitari i web.

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Alt nivell FreeHand i illustrator principalment. També es valora dominar altres programes de maquetació.

RETURNED

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Indiferent

TIMETABE

Flexible

OBSERVATIONS

L'oferta és per cobrir una plaça vacant real, si el candidat/a compleix els requisits i ambdues parts ens trobem satisfets l'oferta es convertirà en una plaça fixa. Si us plau, abstenir-vos si la vostra intenció no és iniciar-se en el mercat laboral.

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter