Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Actors individuals o en grup

Girona

DESCRIPTION

Acors i/o actrius que vulguin exposar les seves obres i/o interpretacions al públic. Contes. Monòlegs. Cants... qualsevol acció que pugui ser un entreteniment cultural.

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Dots escèniques

RETURNED

No

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Conveni de cooperació educativa

TIMETABE

Flexible

OBSERVATIONS

NULL

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter