Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Ajudant de direcció

Barcelona

DESCRIPTION

Desenvolupar el rol d'ajudant de direcció en un projecte de creació escènic professional.

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Coneixements teatrals en direcció, dramatúrgia i interpretació.

RETURNED

No

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Conveni de cooperació educativa

TIMETABE

Flexible

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter