Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Barcelona

Barcelona

DESCRIPTION

Realitzar el disseny gràfic tant del producte com de les xarxes socials i altres. 

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Tenir coneixements d'illustrator, indesign i final cut pro. 

RETURNED

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Conveni de cooperació educativa

TIMETABE

Flexible

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter