Work bag for students of the University School ERAM

To register, access the IntrERAM

Creació del projecte Arxipèlag.

Girona

DESCRIPTION

Creació a l'espai públic. Gestió i producció. 

REQUIREMENTS

EXPERIENCE

Estudiant en pràctiques

KNOWLEDGES

Arts Escèniques i espai públic. Artesania i escenografia. Creació i producció. Treball col·lectiu.

RETURNED

No

CONTRACT

TYPE OF CONTRACT

Conveni de cooperació educativa

TIMETABE

Flexible

I would like to be informed of the news

Subscribe to ERAM's electronic newsletter