SEMINCI - Identitat visual

Disseny gràfic

DESCRIPCIÓ

Projecte realitzat dins de l'assignatura Expressió gràfica.

DATA

03.06.2019

PROFESSORS

Genís Carreras

AUTOR

Adrià Expòsit

Manual corporatiu

EQUIP

Adrià Expòsit

Adrià Expòsit

PROFESSORS

whatsapp