Portal Blau - Identitat visual

Disseny gràfic

DESCRIPCIÓ

Projecte realitzat dins de l'assignatura Expressió gràfica.

DATA

03.06.2019

PROFESSORS

Genís Carreras

AUTOR

María Boquera

Manual corporatiu

EQUIP

María Boquera

María Boquera

PROFESSORS

whatsapp