Oasis

Treball final Grupal

DESCRIPCIÓ

El projecte OASIS neix amb la voluntat de crítica cap a un model de vida còmode i estàtic i contra el no voler acceptar i avançar. Aquest es manifesta en quatre plataformes: un audiovisual, un compte d'Instagram, una pàgina web i una instal·lació.

Ada se sent còmoda vivint tancada en el seu propi món i al marge de la realitat. Haurà de despertar per a viure l'acceptació i trobar el seu veritable OASIS.

DATA

31.07.2020

PROFESSORS

Terenci Corominas, Pere Puigbert, Jordi Caralt, David Gimbernat, Arnau Gifreu

AUTOR

Lluís Cascales, María Boquera, Isabel Pérez, David Alsina, Pau Simon, Marta Càmara

Tràiler

Cartell

Making of

Productes

Making of

Manual corporatiu

Xarxes socials

whatsapp