Nova Batida - Identitat visual

Disseny gràfic

DESCRIPCIÓ

Projecte realitzat dins de l'assignatura Expressió gràfica.

DATA

03.06.2019

PROFESSORS

Genís Carreras

AUTOR

Pau Simon

Manual corporatiu

PROFESSORS

EQUIP

Pau Simon

Pau Simon

whatsapp