Màrqueting d'influència

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Treball d'investigació sobre el Màrqueting d'Influència a les xarxes socials i el model de cooperació entre l'empresa i l'influencer.

En aquest treball s'investiga l'evolució de la publicitat digital amb la irrupció de les xarxes socials. Es presenta una nova estratègia de publicitat anomenada Influencer marketing on social media i com s'aplica amb profunditat a la plataforma Instagram. Es defensa la tesi que el màrqueting d'influència està esdevenint la principal estratègia de publicitat en l'actualitat. Per aquest motiu, en la segona fase, es dissenyarà un manual estàndard de cooperació entre empresa-influencer a partir de la recerca obtinguda. Per altra banda, es crearà un blog web per tal de potenciar la meva marca personal vinculada al meu perfil d'Instagram.

DATA

03.10.2018

PROFESSORS

Carolina Rúa

AUTOR

Joel Torrecabota

Memòria

Galeria

Manual influencer

EQUIP

Joel Torrecabota

Joel Torrecabota

PROFESSORS

whatsapp