Maker Faire Barcelona - Identitat visual

Disseny gràfic

DESCRIPCIÓ

Projecte realitzat dins de l'assignatura Expressió gràfica.

DATA

03.06.2019

PROFESSORS

Genís Carreras

AUTOR

Santiago Cros

Manual corporatiu

EQUIP

Santiago Cros

Santiago Cros

PROFESSORS

whatsapp