L’Experiència: Un vincle entre un festival i el seu públic

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

En el segle XXI, el propi objecte d'una proposta artística o comercial, entesa en el seu espectre més ampli, ha de donar importància a l'experiència. El "què", entès com a l'objecte últim d'una proposta – el producte–, perd rellevància enfront del "com" i el "perquè", donant importància no només en el que veu o rep l'usuari, si no en què viu i en com ho viu, i com això el vincula al producte. La gràfica d'un festival o esdeveniment de caràcter cultural, en tant que cara visible, i primer i últim estament físic de tal, ha de ser capaç de vincular l'espectador a una experiència que esdevingui identitat del festival. Els dissenyadors, en l'actualitat, han de ser capaços de transgredir la funcionalitat i l'estètica, sent capaços d'empatitzar amb l'usuari en un nou nivell, més enllà de si entenen o no la gràfica, o si d'aquesta és visiblement correcta o no: han de ser capaços d'entendre que sent i com reacciona l'usuari davant de la gràfica.

En aquest context, el treball busca aplicar aquests principis al desenvolupament de la gràfica per un festival, més enllà del paper, entrant als dispositius dels usuaris i sortint al carrer. Per a tal, el treball desenvolupa la gràfica per a l'edició 2020 del Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, el Cornamusam, a partir del desenvolupament d'un treball d'anàlisi dels festivals similars, i dels conceptes d'storytelling i economia de l'experiència; per a realitzar un treball que sigui capaç de transgredir el paper.

Això, es traduirà en una estratègia de comunicació, més que en un treball gràfic, que faci ús de les eines comunes de comunicació del festival (espots, web, cartell, programa, etc.) per a confeccionar una campanya coherent i consistent, emprant a més els suports que siguin necessaris per a potenciar tots els valors d'aquest.

DATA

28.12.2020

PROFESSORS

Jordi Caralt

AUTOR

Pol Valverde

Cartell

Espot

Xarxes socials

EQUIP

avatar Pol Valverde

Pol Valverde

PROFESSORS

whatsapp