LETHE - Microrelat interactiu

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

LETHE és un microrelat interactiu que té l'objectiu de crear un entorn immersiu, a través de la narrativa digital, per intentar trencar l'estigma entorn l'esquizofrènia.

Una història interactiva basada en l'espectre de l'esquizofrènia, en un relat que s'estén més enllà del text. D'aquesta manera, fuig de les estructures rígides de la narrativa lineal tradicional concedint el protagonisme i, per extensió, el timó de la història al lector, transformant així el seu estatus d'espectador passiu a protagonista actiu. La finalitat de LETHE és generar una experiència amb un alt grau d'immersió, per mitjà de la fusió de text, visuals, tipografia kinètica, disseny sonor i una atmosfera musical. Interpretant de manera metafòrica alguns dels efectes dels trastorns psicòtics, que distorsionen la percepció de la realitat, l'experiència permet a l'usuari entendre i empatitzar amb les persones que els pateixen.

DATA

12.11.2019

PROFESSORS

Jordi Márquez

AUTOR

Daniel Martos

Galeria

Memòria

EQUIP

Daniel Martos

Daniel Martos

Previ Següent

PROFESSORS

Previ Següent

M'agradaria estar informat de les novetats

Subscriu-te al butlletí electrònic de l'ERAM