L'art de l'entorn físic. El disseny de producció i la direcció artística

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

El disseny de producció en l'audiovisual és una de les peces claus per la narració en l'àmbit visual. En aquest treball es fa una revisió de les relacions d'aquest departament per tindre una idea global del seu funcionament. Des de l'origen del mot, l'anàlisi de les seves responsabilitats i l'equip que exerceix baix la seva influència entendrem el rol del dissenyador de producció. La metodologia de treball mostra la diversitat de funcions que desenvolupa i es dóna valor a les eines de visualització. Finalment, s'expliquen els fonaments que es tenen en compte en el moment de crear el disseny i com s'apliquen aquests en l'espai físic; els sets, attrezzo, utillatge i la caracterització dels personatges. A partir d'aquest marc teòric es realitzarà una direcció artística on s'aplicaran els processos analitzats.

DATA

20.09.2021

PROFESSORS

Jordi Caralt

AUTOR

María Boquera

Fotografies

Making Of

EQUIP

María Boquera

María Boquera

PROFESSORS

whatsapp