Estudi iconogràfic "ICONIC"

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Una monografia extensa sobre la iconografia de l’heroi i l’antagonista, tot realitzant un procés creatiu tenint en compte elements del disseny.

La proposta consisteix en la realització d’un estudi iconogràfic de l’heroi i/o l’heroïna, entès com a protagonista del relat cinematogràfic com a generador de l'imaginari col·lectiu, i l’antagonista com a oposició d’aquest, analitzant-ne els patrons repetidors i els motius de la seva persistència en la història.

L’objectiu principal d’aquest treball és comunicar d’una manera formal, organitzada i concisa la síntesi visual de cadascun dels personatges triats. 

DATA

03.07.2014

PROFESSORS

Isadora Guardia

AUTOR

Anna Maria Villar

ICONOGRAFIA

llibre i aplicacions

EQUIP

Anna Maria Villar

Anna Maria Villar

PROFESSORS

whatsapp