Estratègies comunicatives: Parquets Empordà

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Davant la recerca de marques de parquet i veure’n la poca varietat creativa, a part de la necessària renovació de l’empresa tant en imatge com en els mitjans tecnològics, es proposa realitzar una cerca d’informació sobre la creació i gestió de marques. Els objectius principals del projecte són:

  • Millorar i renovar la imatge corporativa de l’empresa.
  • Renovar la pàgina web.
  • Desenvolupar nous continguts 2.0 en xarxes socials.

El projecte té com a objectiu principal renovar la imatge corporativa de l’empresa Parquets Empordà, la qual existeix des de fa 40 anys i a través de la qual es pretén donar més visibilitat a un negoci d’àmbit local el qual fa anys que exerceix la seva professió. Per dur a terme aquesta proposta, a més de renovar la imatge corporativa amb un logotip nou, s’actualitzarà la pàgina web amb una plantilla wordpress que treballi amb el sistema 2.0 i tingui un disseny adaptatiu funcionant per a pantalla d’ordinador, tablet i smartphone. S’activaran també les xarxes socials de facebook i linkedin, amb fotografies tant de feines fetes com del negoci, sobretot el seu interior. Aquest treball de final de grau començarà enfocant-se en la història general de la imatge i el disseny gràfic, seguit de les eines que té la imatge, la identitat corporativa, l’estratègia de marca i una cerca sobre com fer publicitat d’una empresa a través de la xarxa d’Internet.

DATA

15.01.2017

PROFESSORS

Arnau Gifreu

AUTOR

Sara Rodriguez

LOGOTIP

APLICACIONS CORPORATIVES

MANUAL CORPORATIU

EQUIP

Sara Rodriguez

Sara Rodriguez

PROFESSORS

whatsapp