El suport físic en la fotografia de cinema

Treball final Grupal

DESCRIPCIÓ

El suport físic escollit a l'hora d'enregistrar qualsevol peça audiovisual és una variable important ja que aporta unes característiques concretes que han d'anar el màxim en acord amb la narrativa plantejada

DATA

20.09.2021

PROFESSORS

David Gimbernat

AUTOR

Jordi Sánchez

Making Of

EQUIP

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

PROFESSORS

whatsapp