El disseny discogràfic dels anys 70

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Aquest treball centra el seu interès a estudiar l’estil que es desprèn del disseny discogràfic des de finals dels anys seixanta fins a principis dels vuitanta. Amb això, es vol destacar i extreure una sèrie d’elements característics del mateix que, a causa de la seva utilització de forma generalitzada en aquest format, ens permeten identificar-los i aplicar-los en nous casos pràctics. Això es pretén aconseguir a través d’una anàlisi del context i les influències amb les quals la disciplina del disseny d’àlbums musicals neix i es desenvolupa, juntament amb la revisió d’una sèrie de referents (seleccionats per la seva utilització de certs aspectes d’interès) que ens permetran entendre i visualitzar, d’una forma més clara, l’essència -visual i conceptual- de la disciplina en el moment en el qual se centra la investigació, per més tard utilitzar-la en la creació de dissenys a l’àmbit discogràfic

DATA

21.06.2021

PROFESSORS

Jordi Caralt

AUTOR

Martí Menéndez

Portades

Discos

EQUIP

Martí Menéndez

Martí Menéndez

PROFESSORS

whatsapp