Disseny i animació d'un personatge 3D: TYR project

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

El projecte “Disseny i animació (MOCAP inercial) d’un personatge 3D per a la seva integració i interacció en una escena”, com dicta el seu nom, tracta de l’ús i aplicació d’eines de disseny 3D i la tecnologia Motion Capture (MOCAP) per cobrir tot el “pipeline” d’una escena d’acció de qualsevol pel·lícula, anunci o videojoc, des del disseny del personatge, passant per l’animació mitjançant MOCAP i finalment integrar-lo en una escena de vídeo real. 

El projecte té dues fases generals. La primera és l’estudi i creació del personatge, i la segona, la integració del mateix en una escena. 

 

DATA

07.07.2014

PROFESSORS

Jordi Márquez

AUTOR

Miguel Angel Curto

VÍDEO

GALERIA

MAKING OF

LOGOTIP

MEMÒRIA

of 0
Current View

EQUIP

avatar Miguel Angel Curto

Miguel Angel Curto

Previ Següent

PROFESSORS

Previ Següent