Cromlec, creació de plataformes digitals per a la promoció d'una novel·la

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Les noves tecnologies han revolucionat la nostra manera d'entendre el món, i per tant, la gran majoria dels sectors s'han hagut d'adaptar a aquest canvi. Així doncs, el sector editorial no n'és una excepció, tot i que s'ha mantingut força reticent a fer ús de les noves possibilitats que ofereix el món transmèdia. D'aquesta manera, la base d'aquest treball és la creació de diferents plataformes de màrqueting digital editorial, per tal de mostrar les diferents possibilitats que tenen les eines transmèdia dins d'aquest camp i explorar el màxim de plataformes de difusió que existeixen avui en dia. Així mateix, a partir de l'anàlisi de diferents referents tant gràfics com audiovisuals es passarà a la creació tant de la imatge gràfica del projecte, com de les plataformes de difusió, com serien una pàgina web pròpia per a l'autor de la novel·la en la qual se centrarà el treball, les xarxes socials d'aquesta, i un audiovisual que donarà vida al món fantàstic de la novel·la.

DATA

21.09.2018

PROFESSORS

Arnau Gifreu

AUTOR

Helena Ortel

Disseny

Galeria

Booktrailer

Cartell

Xarxes socials

EQUIP

Helena Ortel

Helena Ortel

PROFESSORS

whatsapp