Creació d’una identitat visual a través dels trets característics d’un municipi

Treball final de grau

DESCRIPCIÓ

Redisseny de la imatge corporativa d'un club de futbol a través de la cultura, història i tradició de l'entitat i el territori.

Aquesta investigació té com a objectiu dur a terme una tasca de recerca per esbrinar com crear una identitat corporativa esportiva amb els trets identitaris d'un municipi. Tot això es durà a terme través d'una primera fase de recerca d'informació teòrica sobre la identitat visual i la seva rellevància. Al mateix temps, es farà una anàlisi exhaustiu sobre les identitats esportives més importants, per intentar trobar patrons i punts en comú. També es farà un estudi sobre la història del municipi i el club corresponent. Per demostrar tot això, s'executarà un redisseny de la identitat corporativa de l'entitat esportiva (logotips, equipació de jugar, maletes i tot esportiu) aplicant totes les dades i coneixements adquirits en la fase anterior.

DATA

28.09.2020

PROFESSORS

Jordi Caralt

AUTOR

Adrià Crehuet

Galeria

Aplicacions

EQUIP

Adrià Crehuet

Adrià Crehuet

PROFESSORS

whatsapp