Frederic Malpica

Frederic Malpica Basurto

-Doctorat en Ciències de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Màster en Gestió i Direcció de Centres Educatius  a la Universitat de Barcelona.

-Expert en Qualitat Educativa a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Post-graduat en Qualitat de la formació ocupacional a la Universitat de Barcelona.

- Llicenciatura en Màrqueting a la Universidad Mondragón. (Mèxic)

Frederic Malpica Basurto

Màrqueting

Màrqueting
Recerca
Formació
+-

-Doctorat en Ciències de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Màster en Gestió i Direcció de Centres Educatius  a la Universitat de Barcelona.

-Expert en Qualitat Educativa a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

-Post-graduat en Qualitat de la formació ocupacional a la Universitat de Barcelona.

- Llicenciatura en Màrqueting a la Universidad Mondragón. (Mèxic)

Trajectòria professional
+-

Cofundador i Director

Institut Escalae (www.escalae.org)

Investigació, desenvolupament i acompanyament d'entitats educatives mitjançant solucions que garanteixin la millora contínua de l'ensenyament i l'aprenentatge i la transformació educativa positiva.

Sector Educació

Creador

Creador d'Sinapsia® s'enfoca en la pròpia institució, mitjançant processos, eines i acompanyament per proposar millores i innovacions pràctiques en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, acompanyar els docents i responsables en la seva implementació i dotar així de major sentit pedagògic a tot el seu sistema organitzatiu, a més d'optimitzar el funcionament de les seves aules.

Creador d'TeachersPro® és Entorn Virtual d'Aprenentatge i una comunitat professional a nivell internacional (amb més de 8.000 membres de 30 països) per al desenvolupament i formació permanent de qualsevol docent (mestre, professor, formador) des de l'educació infantil, fins a la universitat i la formació en l'empresa. Aquesta plataforma permet desenvolupar fins a 16 competències per a la docència, a través d'itineraris formatius anomenats Desafiaments d'Aprenentatge. L'avaluació es desenvolupa mitjançant una revisió entre iguals, converses d'aprenentatge i la certificació de competències professionals que atorga la Finland University. (www.teacherspro.com)

Autor

Malpica Basurto, Basurto F. (2018): "Acompanyament Integral Educatiu: Intervencions que generen resultats en sistemes complexos". Editorial Acadèmica Espanyola.

Malpica Basurto, F. (2013): «8 Idees Clau. Qualitat de la Pràctica Educativa. Referents, indicadors i condicions per millorar l'ensenyament-aprenentatge "Editorial Graó.

Consultor internacional

El meu treball s'ha centrat en el suport i la formació en les àrees de qualitat i innovació educativa, la gestió estratègica, desenvolupament organitzacional, lideratge i gestió de l'canvi, així com en la millora de la pràctica docent. Aquest treball m'ha portat a coordinar més de 300 intervencions educatives (en els sectors públic i privat) en diversos països d'Amèrica Llatina, al Regne Unit i Qatar.

sector Educació

Investigador

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació

Desenvolupament d'un conjunt de protocols i eines útils i adaptables a cada context, basats en indicadors científics per determinar les pràctiques educatives més adequades i innovadores per a cada escola, i ajudar a millorar els resultats d'aprenentatge dels estudiants.

Sector Educació

Investigador de camp

Universitat Autònoma de Barcelona - Departament de Pedagogia Aplicada

Recerca d'actors externs a les escoles i universitats, relacionats amb l'assessoria, supervisió i la consultoria. Desenvolupament d'un nou model anomenat "Acompanyament Integral d'Organitzacions Educatives": un procés sistèmic i continu, per proporcionar suport organitzatiu i pedagògic, que permet col·laborar amb les organitzacions educatives en l'execució de les seves activitats per a la seva millora contínua i la innovació, mitjançant el suport personalitzat a la seva membres, en el ritme natural de canvi, així com el suport en el disseny, seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades a través d'un pla de millora integral.

sector Educació

Professor

2016-2020 Màster en Direcció d'Institucions educatives (MDIE), Facultat de Pedagogia, Universitat Panamericana. Mèxic

2015-2020 Expert en Direcció de Centres Educatius Concertats. Universitat de Comillas i Fundació Escoles Catòliques de Madrid.

2014-2019 Escola de Directius, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull

2013-2015 ESIC, Madrid. Programa Superior en Direcció d'Institucions Educatives

2009-2020 ERAM (Escola Realització Audiovisual Multimèdia) Universitat de Girona.

2003-2009 ESEI (Escola Superior d'Estudis Internacionals), Barcelona.

2000-2003 Universitat Contemporània, Mèxic

1995-1997 Col·legi Cumbres, Mèxic. Professor a primària i secundària. Part de l'equip directiu responsable de la disciplina en l'educació secundària.

PREMIS
+-

Cum Laude por defensa de la tesis para el doctorado (Universitat Autònoma de Barcelona, 2005).

Premio especial Doctorado. Otorgado por la Asociación Amigos de la Universitat Autònoma de Barcelona (2007).

Premio Beatriu de Pinós para inserción de doctores en el ámbito empresarial.

Miembro del grupo de investigación EDO – Universitat Autònoma de Barcelona.