Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior.

Segons el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats catalanes sobre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior de la formació professional i els estudis universitaris, les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement.

En el cas dels estudis de Grau en Audiovisuals i Multimèdia, els CFGS amb reconeixement són:

 

Animació  32 crèdits 
Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals   35 crèdits 
Animació 3D jocs i entorns interactius  68 crèdits 
Animació 3D jocs i entorns interactius, perfil mons virtuals i realitat augmentada i gamificació   56 crèdits 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma  24 crèdits 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional de videojocs i oci digital  36 crèdits 
Desenvolupament d'aplicacions web  24 crèdits 
Fotografia  28 crèdits 
Gràfica audiovisual  46 crèdits 
Gràfica impresa  22 crèdits 
Gràfica interactiva  52 crèdits
Gràfica publicitària  31 crèdits
Il·luminació, captació i tractament de la imatge  27 crèdits
Il·lustració  29 crèdits
Producció d'audiovisuals i espectacles  27 crèdits
Realització de projectes audiovisuals i espectacles  64 crèdits

                                                                                                                                             

Els alumnes que hagin cursat un d’aquests CFGS podran sol·licitar la validació, com a assignatures ja cursades.

Aquests crèdits constaran com a reconeguts en l’expedient acadèmic del Grau en Audiovisuals i Multimèdia.

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina de la Universitat de Girona (UdG): 

www.udg.edu/reconeixementCFGS

 

Logotip ERAM

M'agradaria estar informat de les novetats

Subscriu-te al butlletí electrònic de l'ERAM