Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar les tècniques de muntatge utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius.

Les pràctiques se centraran en l'edició de determinats materials d'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa.

  • Teoria de l'edició.
  • Software d'edició.
  • Conceptes artístics de l'edició.
whatsapp