• Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació.
  • Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge.
  • Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual.
  • Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica.
whatsapp