L'objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic.

Les diverses assignatures que formen part dels seminaris és desenvolupant en el camp de l'expressió i la comunicació audiovisuals.

L'ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l'activitat professional, i amb vocació introductòria a l'àmbit laboral.

Es fonamenta en l'adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d'expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.

whatsapp