En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran productes gràfics, des de preparar els originals, per seguir el procediment, fins a la impressió definitiva. Introducció al procés de composició de les pàgines per a llibres o altres publicacions a través del software i hardware d’autoedició, el qual permet comprovar que l'edició es correspon amb el resultat final, sigui imprès o en pantalla.

Es treballarà en l’àmbit de la identitat corporativa desenvolupant les polítiques d’innovació i de comunicació de l’empresa.D’aquesta manera, les tècniques de disseny serviran per solucionar les qüestions gràfiques a partir dels requisits de mercat o les demandes de tercers, a través de l’aplicació del briefing.

  • Desenvolupament de l'execució.
  • Aprendre a mirar.
  • Percepció.
  • El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació.
  • Tractament didàctic dels errors.
  • Avaluació de la creativitat.

 

PROFESSORS

whatsapp