El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat i la recollida d'informació prèvia necessària, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'una idea per a un producte transmèdia.

whatsapp