El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups.  

  • Generació del projecte audiovisual. Idea
  • Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina
  • Execució del projecte audiovisual. Expressió
whatsapp