“L'experiència no és allò que succeeix, sinó el que fas amb allò que et succeeix” 

Les pràctiques a les empreses apareixen com un entorn necessari i coherent amb l’esperit de Bolonya. És un camp de proves on l’alumne coneix el nivell de consecució de les diferents competències i a l’Escola li permet conèixer si la formació que està realitzant és correcta o s’ha de modificar als aspectes als que al mercat està canviant. 

L’objectiu del mòdul és introduir als alumnes en la pràctica integrada en l’àmbit de la comunicació audiovisual i multimèdia, i completar la seva formació al mateix temps que l’alumne aplica, en les pràctiques assignades, els coneixements adquirits en l’aprenentatge universitari. 

Específicament, es tracta de possibilitar la preparació, realització i revisió d’un practicum que tingui uns nivells adequats de qualitat d’intervenció en una empresa del sector TIC, institució o administració pública, així com en la investigació universitària. 

whatsapp