Introduir als estudiants a la comprensió i evolució de les principals tendències artístiques de la dinàmica estètica del segle XX, amb la finalitat de conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador, al mateix temps, transdisciplinari. Aquest enfoca l’obra d’art com una necessitat constructiva, comunicativa i interactiva d’una societat, un lloc i un temps concret, i s’estudia amb les seves aportacions sociopolítiques, literàries, filosòfiques i religioses.