L'objectiu d'aquest curs és entendre la Direcció d'Art i conceptualitzar, tant visualment com gràficament, un projecte tot aplicant estratègies artístiques fins a la materialització de la proposta formal.

whatsapp