El Grau en Arts Escèniques, com a grau oficial, consta de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període mínim de 4 anys.

En finalitzar els estudis un dels requisits per obtenir el títol de Grau en Arts Escèniques és el d'acreditar un coneixement de nivell B2.1 en llengua anglesa.

Segell aqu GAE

El curs acadèmic s'inicia el 12 de setembre de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2023.

1R CURS

Codi UdgAssignaturaTACr
3157G03001Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat MitjanaB8
3157G03004Tècniques d'interpretació. Reproducció del comportament humà (Interpretació d'escenes)B9
3157G03005Tècniques d'interpretació. Veu i cantB9
3157G03003Teories dramàtiques I: del greco-romà al renaixementB6
3157G03006Àmbit de creació I (Iniciació al coneixement del cos)OB10
3157G03010Tècniques d'interpretació de dansaOB9
3157G03009Tècniques d'interpretació de llenguatges corporals (Coneixement de les tècniques del cos)OB9
TOTAL60

2N CURS

Codi UdgAssignaturaTACr
3157G03013Bases de l'escenotècnia (Escenografia)B6
3157G03012Dramatúrgia teatral (Escriptura teatral)B8
3157G03002 Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres diesB8
3157G03008Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres diesB6
3157G03007Àmbit de creació II. Text (Posada en escena)OB10
3157G03011Àmbit de creació III: teatre musical (Posada en escena musical)OB15
3157G03014Expressions de la cultura contemporània (Manifestacions artístiques segona meitat del segle XX - avui)OB7
TOTAL60

3R CURS

Codi UdgAssignaturaTACr
3157G03015Àmbit de creació IV: creació audiovisualOB15
3157G03016Dramatúrgia audiovisual (Guió de televisió, cinema)OB9
3157G03017Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (Noves tecnologies de l'escena)OB6
Optatives*OP30
TOTAL60

4t CURS

Codi UdgAssignaturaTACr
3157G03028Gestió i produccions teatralsOB9
3157G03030PràctiquesOB10
3157G03029Seminaris complementarisOB20
3157G03031Treball final de grauOB15
TOTAL60

OPTATIVES

Codi UdgAssignaturaTACr
3157G03018Direcció d'actorsOP6
3157G03027Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecteOP6
3157G03032Escena en espais públicsOP6
3157G03022Interpretació escènica: Comportament humàOP6
3157G03033Interpretació escènica: Dansa IIOP6
3157G03021Interpretació escènica: llenguatge corporalOP6
3157G03038Interpretació escènica: Llenguatges corporals IIOP6
3157G03034Interpretació escénica: Veu IIOP6
3157G03039Pràctica escènicaOP6
3157G04051Direcció d'artOP6
whatsapp