Disseny Gràfic

DESCRIPCIÓ

El disseny gràfic a Catalunya ha esdevingut un clar valor afegit a l’activitat econòmica, i sovint s’ha definit com un valor cultural important per si mateix. Representa la identitat d’un moment històric i d’un grup social. El nucli fort d’aquesta activitat es concentra a la ciutat de Barcelona on s’ha arribat a considerar que la ciutat comtal és una marca ben dissenyada.

Girona, gràcies a la seva proximitat, es beneficia de les influències i la sòlida cultura del disseny que es desenvolupa a la capital, i aconsegueix oferir uns estudis que, lluny d’elitismes, cultiven promocions crítiques i hàbils per poder definir el disseny gràfic des d’un punt de vista local i amb una base cultural global.

En la societat de la informació, formar professionals en un context local garanteix de retruc la creació d’una identitat gràfica moderna dins les comarques gironines i permet als empresaris resoldre les seves necessitats amb professionals coneixedors de l’estètica local.

 

Pla d'estudis

 • Photoshop (imatges de mapes bits)

Analitzar els elements bàsics de la imatge digital així com els instruments de maquinari i programari que s’utilitzen en el sector professional per a manipular i tractar aquest tipus d’imatges. 

 • Illustrator (Imatges vectorials)

Comprendre el mètode matemàtic d’elaboració d’imatges vectorials. Utilització de programari específic per a crear i editar imatges d’aquest tipus.

 • Indesign (Maquetació, preimpressió i postimpressió)

Aprendre l’ús del programari i el concepte i ús de la maquetació i les retícules.

 • Història de l'art i el disseny gràfic

Introducció historicoartística al disseny gràfic com a mitjà expressiu de masses en el segle XX (Arts & Craft, Avantguardes, Bauhaus, Constructivisme...). Principals escoles i tendències actuals.

 • Fonaments del disseny gràfic

Adquirir el vocabulari necessari per poder analitzar els elements del disseny. Aprendre a analitzar treballs gràfics i desenvolupar la sensibilitat adequada per tal de poder crear propostes pròpies sòlides i coherents.

 • Tècniques aplicades a les arts gràfiques

Estudi de la història de les arts gràfiques centrat en les tècniques artístiques utilitzades i la seva pràctica.

 • Projecte final de curs

Aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs amb l’objectiu d’obtenir un resultat professional que serveixi de mostra en el currículum.

 

Objectius

 • Manipular eficaçment el programari professional de disseny gràfic (especialment Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign).
 • Adquirir coneixement teòrics d’història de l’art i de la història del disseny gràfic.
 • Crear un espai de reflexió i debat entorn del disseny gràfic.
 • Potenciar la creativitat dels participants.
 • Conèixer i practicar els processos utilitzats en el camp del disseny, des del gravat fins a la impressió digital, i ser capaços de contextualitzar-los en la història.
 • Realitzar un projecte final de curs que demostri les capacitats i l’aptitud per a treballar professionalment.


Sortides professionals

 • Ajudant de disseny gràfic en un estudi de disseny o agències de publicitat.
 • Ajudant de postimpressió en impremtes.
 • Retocador d’imatges digitals.
 • Maquetador de publicacions impreses.

 

ADREÇAT A

A persones que volen aprendre a realitzar projectes de disseny gràfic.

REQUERIMENTS

No cal titulació prèvia. És molt recomanable tenir un nivell d’ús mitjà en suports informàtics.

Logotip ERAM

M'agradaria estar informat de les novetats

Subscriu-te al butlletí electrònic de l'ERAM