ERAM Medialab SL neix com a spin-off de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona - UdG) al juliol de 2011, amb l’objectiu de fer recerca en l’àmbit TIC-Media i aplicar el nou coneixement en indústries de Catalunya.

La nostra recerca es focalitza a aprofitar la transversalitat de continguts en els mitjans audiovisuals, a través de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’obtenir aplicacions i productes d’alta usabilitat, que s’adaptin als diferents dispositius tecnològics, i que tinguin viabilitat econòmica i financera.

Per un altre costat, ERAMMedialab SL recolza en la recerca i en el desenvolupament de productes TIC-Media per als alumnes de l’EU ERAM – UdG, i actua de nexe entre alumnes, professors, investigadors i empreses TIC-Media de tot Catalunya.

Logotip ERAM
whatsapp