Ofertes de treball per a estudiants i ex-estudiants del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia i del Grau en Arts Escèniques

Afegir ofertaEMPRESES ON FAN PRÀCTIQUES

Borsa de treball

MEDIA

06.04.2021 - Oberta

RETRIBUÏDA

Celrà

24161 inscrits
Gestmusic Endemol, S.A.U.
elBulliFoundation
TV3
HARIBO ESPAÑA SAU
Bitò Produccions
BizMarketing

147

Alumnes inscrits
a la borsa de treball

159

Ofertes publicades
en aquest curs acadèmic 2020/2021

5

Ofertes
obertes

En aques curs acadèmic el rati d'ofertes per alumne és de 1,08