Ofertes de treball per a estudiants i ex-estudiants del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia i del Grau en Arts Escèniques

Afegir ofertaEMPRESES ON FAN PRÀCTIQUES

Borsa de treball

Animador 3D

09.06.2021 - Tancada

RETRIBUÏDA

barcelona

24851 inscrits
Panini España, S.A.
Bewolfish
Bitò Produccions
TV3
Gestmusic Endemol, S.A.U.

179

Alumnes inscrits
a la borsa de treball

236

Ofertes publicades
en aquest curs acadèmic 2020/2021

7

Ofertes
obertes

En aques curs acadèmic el rati d'ofertes per alumne és de 1,32